!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

Adresser: 

Fakturaadress:              

BRF Godhem
Fack 97836910
R 879
106 37 Stockholm

Postadress:
Brf Godhem
Mors backe 11
414 67 Göteborg

Styrelse

Föreningen styrs av styrelsen som väljs av medlemmarna vid varje ordinarie föreningsstämma. Ordinarie stämma hålls normalt i april eller maj varje år Stämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.

Styrelsen kontaktar du på telefon 0705-903570 eller email

styrelsen@brf-godhem.se

 

Det går även att kontakta styrelsen via formuläret på kontaktsidan.

Ordförande: Bo Berglundh
Kassör: Åke Hybbinette
Sekreterare: Harald Haggärde
Ledamot: Anders Elvfing
Ledamot:
Anne Söderberg
Suppleanter:
Johan Warfvinge
Sara Lundgren
Jessica Blank
Petrus Orrbeck
Revisor: Pwc Revisionsbyrå
Valberedning:
Anders Blixt
Lars Källström
K-G Fridman

Dokument

Årsredovisning 2017.pdf 2018-04-19
Årsredovisning 2016.pdf 2017-09-05
Stadgar Brf Godhem 20151019.pdf 2017-09-20
Årsredovisning 2015.pdf 2017-09-05
Årsredovisning 2014.pdf 2017-09-25
Årsredovisning 2013.pdf 2017-09-25
Årsredovisning 2012.pdf 2017-09-25
Revision av Stadgar för BRF Godhem, Förslag 2018-02-16.docx 2018-02-19